<canvas id="zdria"></canvas>
  • <rp id="zdria"><dfn id="zdria"><figcaption id="zdria"><p id="zdria"></p></figcaption></dfn><del id="zdria"></del><map id="zdria"><thead id="zdria"><meter id="zdria"><samp id="zdria"><colgroup id="zdria"><em id="zdria"><samp id="zdria"><i id="zdria"></i></samp><legend id="zdria"></legend></em></colgroup></samp></meter></thead></map><caption id="zdria"><dl id="zdria"><var id="zdria"></var></dl></caption></rp><ruby id="zdria"></ruby>
  • <th id="zdria"></th>

  • 留学1313网演讲稿感恩演讲稿

   感恩演讲稿,感恩演讲稿,关于感恩的演讲稿,学会感恩演讲稿,感恩父母演讲稿,感恩老师演讲稿,感恩的心演讲稿,感恩祖国演讲稿

   演讲稿地图

   感恩妈妈演讲稿

   亲爱的老师、同学们: 大家好! 从我们出生到抚育我们成长到现在,可以说妈妈是功不可没的,因此我们每一个人都应该要感谢妈妈,尽管妈妈为我们做了很多,但是大家是否能够像妈妈对待我们一样对待她呢,感恩妈妈不是嘴上说说而已,要用心去做! ∠嘈糯蠹业男睦锎蟾哦加辛艘桓瞿:睦斫。大家好好想想,每天早上,喊我们起床的是谁,平时的时候为我们做家务的是谁,晚上回家准备好饭菜并准备好洗澡水的是谁,当然是妈妈,...  更多 》