• <span id="SisUx"><strike id="SisUx"></strike></span>

 • <abbr id="SisUx"><i id="SisUx"><canvas id="SisUx"><tr id="SisUx"><tbody id="SisUx"><textarea id="SisUx"></textarea></tbody></tr></canvas><dd id="SisUx"><option id="SisUx"><embed id="SisUx"></embed><sup id="SisUx"></sup></option><dl id="SisUx"></dl><ul id="SisUx"><aside id="SisUx"></aside></ul><optgroup id="SisUx"></optgroup><thead id="SisUx"></thead></dd><address id="SisUx"><dt id="SisUx"></dt></address></i></abbr>
  <link id="SisUx"><dd id="SisUx"><figure id="SisUx"><del id="SisUx"><dt id="SisUx"><samp id="SisUx"><abbr id="SisUx"><canvas id="SisUx"></canvas><mark id="SisUx"></mark><span id="SisUx"></span></abbr><sup id="SisUx"></sup><map id="SisUx"><dt id="SisUx"><blockquote id="SisUx"></blockquote></dt></map></samp><link id="SisUx"></link></dt></del></figure></dd></link>

 • <button id="SisUx"><keygen id="SisUx"></keygen><sub id="SisUx"><noframes id="SisUx"><ol id="SisUx"><i id="SisUx"></i></ol>
 • 留学1313网演讲稿

  演讲稿怎么写

  演讲稿地图

   如何才能写出一份好的演讲稿呢?liuxue86小编来为大家解答。
   首先,要了解演讲稿的对象,有的放矢。演讲稿是讲给他人听的,因此,写演讲稿之前一定要了解听众对象,熟悉他们的思想状况,文化程度以及职业状况,否则即使写得再用功夫,说得再天花乱坠,听众也只会觉得索然无味,无动于衷。
   其次,演讲的观点要鲜明,感情真挚。演讲稿一定要有一个鲜明的观点,显示着演讲者对一种理性认识的肯定,给人一种可信性的感觉。如果演讲稿的观点不鲜明,就会缺乏说服力;如果演讲稿的感情不真挚,又怎么打动听众,感染听众呢?
   最后,演讲稿要有行文变化,富有波澜。构成演讲稿波澜的要素很多,有内容,有安排,也有听众的心理特征和认识事物的规律。

  文章列表
  • 1